mobil-header3

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.
 
Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Team Sweden Volunteers, 802498-7532, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.
När vi samlar in dina personuppgifter.

Eftersom du kan komma i kontakt med Team Sweden Volunteers på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut.

I följande situationer samlar vi in dina personuppgifter

 • Du engagerar dig som frivillig.
 • Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis teamswedenvolunteers.com, sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Du vänder dig till oss för rådgivning.
 • Du registrerar dig som medlem.
 • Du skänker en gåva.
 • Du deltar i insamling via formulär på teamswedenvolunteers.com, event, eller motsvarande.
 • Du deltar i ett upprop eller annan form av namninsamling.
 • Du deltar i någon av våra utbildningar.
 • Du besöker våra digitala kanaler, exempelvis teamswedenvolunteers.com och sociala medier. Det gäller trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikations­data samt spårbarhets­identifikation, exempelvis cookies, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes.
 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter:

 • Person- och kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefon­nummer, mejladresser, postadress samt faktura- och leveransadress. 
 • Betalningsuppgifter som fakturainformation och bankkontonummer.

 
Varför behöver vi behandla dina personuppgifter?
Vårt mål är att hjälpa människor i nöd. I arbetet för att nå vårt mål behöver vi medlemmar, frivilliga och givare som bär upp vår verksamhet, och för att kunna ha medlemmar, frivilliga och givare behöver vi kunna behandla personuppgifter.
All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Team Sweden Volunteers stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet generellt, både nationellt och internationellt, samt för att exempelvis ge mer specifik information om aktuella händelser, katastrofer och akutinsamlingar.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:

 • Fullgöra beställningar av produkter via någon av våra plattformar, exempelvis teamswedenvolunteers.com.
 • Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
 • Lagra och analysera uppgifter samt utföra segmentering och profilering, exempelvis hur givandet generellt ser ut i storstadsområden utifrån ålder och kön, i syfte att bättre kunna anpassa vår kommunikation.
 • Kunna administrera ditt medlemskap, dina gåvor och ditt frivilliguppdrag.
 • Genomföra marknadsundersökningar och analyser.
 • Ta fram statistiska data om våra engagerades beteende och mönster. Det sker på aggregerad nivå, utan att identifiera någon enskild person.
 • Genom analys av beteenden på vår webbplats för att kunna utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Hjälpa oss att utveckla vår plattform, teamswedenvolunteers.com, till att bli mer användarvänlig och förbättra användarupplevelsen.
 • Kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument.
 • Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis vid hantering av autogiro och av bokförings- och skattemässiga skäl. Vi uppdaterar och kompletterar dina uppgifter från andra offentliga register, exempelvis SPAR och arbetar med god registervård.
 

Vem får ta del av mina personuppgifter?
För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan Team Sweden Volunteers behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter. Det kan ske exempelvis genom att tredje part utför undersökningar eller analyser på uppdrag av oss. Om så sker, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

Om du har anmält ditt intresse för att agera som frivillig i en akut händelse där Team Sweden Volunteers agerar tillsammans med andra organisationer, och du erbjuds ett uppdrag, kan dina kontaktuppgifter komma att förmedlas till ansvarig aktör.

Team Sweden Volunteers samarbetar med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom exempelvis en anslutning till den så kallade Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Cookies och liknande tekniker
Team Sweden Volunteers använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis teamswedenvolunteers.com.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:

 • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie som finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Läs mer om cookies Orgnr: 802498-7532 • Swish: 1233559408 • Plusgiro: 786278-2

© Team Sweden Volunteers


Integritetspolicy


Team Sweden Volunteers


 

volontärer, flyktinghjälp, Aten, Kos, Grekland, Lesbos, Moria, hjälp till flyktingar, hjälp flyktingar, Refugees Welcome, hjälporganisation, insamling till flyktingar, insamling av kläder, insamling av pengar, insamling av saker, insamling av barnvagnar, resor till flykingläger, hjälp till flyktingläger, TSV, barnvagnsinsamling